Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Travelmarketing.pl | 18 czerwca 2024

Scroll to top

Top

Social Media

Social Media w Turystyce i Hotelarstwie

Zasoby informacyjne w marketingu obiektów hotelarskich

6 kwietnia 2013 |

W środowisku wirtualnym wykorzystanie Internetu umożliwia bezpośrednie włączenie klientów w proces wymiany i kreowania informacji, a tworzące się dzięki niemu więzi okazują się często silniejsze od realnych. Więcej